Ταμειακές μηχανές: Νέα υπερταμειακή και με έκδοση τιμολογίων dTEC-150