Ταμειακές μηχανές

Νέα υπερταμειακή και με έκδοση τιμολογίων dTEC-150Νέα υπερταμειακή και με έκδοση τιμολογίων dTEC-150

datatec50 dtec100-1
Ταμειακή Μηχανή dTEC 50 Ταμειακή Μηχανή dTEC 100
 infocarina  micro
 Ταμειακή Μηχανή Info Carina Net 57  Ταμειακή Μηχανή Micro