Ολοκληρωμένες λύσεις Λιανικής

EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & PROMOTION

Σηματοδοτεί την είσοδο των επιχειρήσεων μικρής λιανικής στη NEA ΕΠΟΧΗ !

Η λύση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους τελικούς χρήστες, αλλά και για χονδρέμπορους Καπνικών – Ζαχαρωδών, πρακτορεία διανομής τύπου, παραγωγικές επιχειρήσεις και ExVan, επιτρέποντας τους να γνω-ρίζουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία σχετικά με την διακίνηση και πώληση των προϊόντων τους.

Η συνολική πρόταση της RETAIL KIOSK SOFTWARE αποτελεί ένα τεχνολογικό πλέγμα που:

•  Διατρέχει την αλυσίδα αξίας στο χώρο της μικρής λιανικής
•  Παρέχει την κατάλληλη υποδομή για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της αποδοτικότητας όλων των συναλλασσόμενων
•    Εφοδιάζει με τα κατάλληλα δεδομένα τους συναλλασσόμενους ώστε:
–  Να χαράσσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων με βάση απολογιστικά δεδομένα κίνησης των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο
–   Να κινούν τις διαδικασίες παραγωγής, μάρκετινγκ και διανομής με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
•    Αναπτύσσει την κοινότητα της μικρής λιανικής.
•    Μεγιστοποιεί την αξία των σημείων λιανικής – για το λιανέμπορο, τον χονδρέμπορο και τον παραγωγό
–    μέσα από καινοτόμους και δυναμικούς μηχανισμούς προώθησης και διαφήμισης.
•    Δημιουργεί τις υποδομές για τη δομημένη ανάπτυξη του κλάδου της μικρής λιανικής με σύσφιξη των σχέσεων λιανέμπορων – διανομέων – παραγωγών, αναπτύσσοντας συνεργίες και οφέλη ορατά σε όλους.

Το λογισμικό απευθύνεται σε καταστήματα της μικρής λιανικής, όπως:
___________
Περίπτερα
Καταστήματα Ψιλικών
Μίνι Μάρκετ
Convenience Stores (αλυσίδες ψιλικών)
Εποχικά καταστήματα μικρής λιανικής
Καταστήματα λιανικής τυποποιημένων ειδών & επί ζυγίω (κρεοπωλεία, οπωροπωλείο, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κ.α)
Καταστήματα λιανικής ελληνικού και ξένου τύπου
Χονδρεμπόριο Καπνικών – Ζαχαρωδών
Αντιπρόσωποι Προϊόντων Καπνού
Πρακτορεία Διανομής Τύπου
Παραγωγικές Επιχειρήσεις & αντιπροσωπείες (τροφίμων, σνακς, αναψυκτικών, ποτών κ.α.)
Παραγωγικές Επιχειρήσεις – ExVan (γαλακτοκομικά, παγωτά κ.α.)

Έλεγχος – Οργάνωση & Λήψης Αποφάσεων

Tο λογισμικό Retail Kiosk Assistant, υποστηρίζει τα κυκλώματα:retail
•    Υποστήριξη πολλαπλών ταμείων σε μια βάρδια
•    Υποστήριξη κυκλώματος κατηγοριών χρηστών – υπαλλήλων
•    Αυτόματη ενημέρωση ελλείψεων ανά κατηγορία είδους
•    Αυτόματη αποστολή παραγγελίας σε προμηθευτές
•    Δυνατότητα σύνδεσης με ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς
•    Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας
•    Παρακολούθηση πίστωσης πελατολογίου και είσπραξη
•   Ελεγχόμενη πίστωση χρηστών και είσπραξη (προκαθορισμένη έκπτωση ανά κατηγορία ειδών)
•    Επαφές-πρόσωπα συνεργατών
•    Έκπτωση πελατών λιανικής
•    Πώληση νέου είδους (Μη καταχωρημένο barcode – αυτόματη ενημέρωση αποθήκης)
•    Μήνυμα Manager δειγματοληπτικού ελέγχου
•    Μήνυμα προμηθευτών – Manager (Για νέα προϊόντα – προσφορές-οδηγίες κτλ)
•    Απεικόνιση δυναμομέτρησης πωλήσεων
•    Πληρωμή άνευ παραστατικού (Περιπτερά)
•    Πληρωμή με απόδειξη λιανικής
•    Πληρωμή με έκδοση τιμολογίου
•    Ακύρωση συναλλαγής
•    Επιστροφή ειδών
•    Διαχείριση εγγυοδοσίας
•    Delivery
•  Δυνατότητα πώλησης ταχυκίνητων προϊόντων με ή άνευ Barcode , δίχως χρήση Scanner
•    Εύκολη αλλαγή / διαγραφή ποσότητας και αξίας προϊόντων
•    Αυτόματος υπολογισμός υπολοίπου (Ρέστα)
•    Αναμονή πελατών
•  Κλείσιμο βάρδιας (ταμείο μετρητών , πληρωμές προμηθευτών – παγίων εξόδων – μισθοδοσία)
•  Διόρθωση ταμείου βάρδιας (έλλειμμα , πλεόνασμα ). Παραμετροποίηση κατά επιλογή πελάτη
•  Είσπραξη μετρητών από πιστωτικές κάρτες (αυτόματη ενημέρωση πωληθέντων με πιστωτική κάρτα)
•    Δυνατότητα διαμόρφωσης λιανικής τιμής

Α2. Manager Standard Software Module
Tο λογισμικό Retail Kiosk Assistant, υποστηρίζει τα κυκλώματα: Αυτόματες τυποποιημένες στατιστικές ανά ημερολογιακό διάστημα.

•    Πλήρη διαχείριση ελληνικού και ξένου τύπου (αποθήκη – πληρωμές –επιστροφές – μικτό κέρδος – παρακολούθηση προπώλησης παρακαταθήκης και υπόλοιπο πληρωμής σε προμηθευτή)
•    Αυτόματη αντιστοίχηση απογραφής με αποθήκη
•   Αυτόματη διαμόρφωση πραγματικού κόστους αγοράς ανά είδος (δώρα – προσφορές προμηθευτών )
•    Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων για σύνδεση με οποιοδήποτε λογιστικό πρόγραμμα
•    Παρακολούθηση πληρωμών – υπολοίπων προμηθευτών
•    Παρακολούθηση ταχυκίνητων και μη προϊόντων
•    Αυτόματη παρακολούθηση πώλησης και ταμείων σε πολλαπλά σημεία (real time)
•  Διαχείριση πίστωσης χρηστών και παρακολούθηση είσπραξης (προκαθορισμένη έκπτωση ανά κατηγορία ειδών)
•    Οικονομικοτεχνική εικόνα επιχείρησης ανά ημερολογιακό διάστημα
•    Δυναμομέτρηση και αξιολόγηση σημείων μικρής λιανικής και υπαλλήλων
•    Αυτόματη πληροφόρηση εξειδικευμένης στατιστικής
•    Δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης μέσω κύβων (pivot)
•    Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία είδους
•    Αυτόματη μεταφορά δεδομένων από και προς το σημείο μικρής λιανικής
• Δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης κερδών (μικτών-καθαρών) ανά κατηγορία–είδος στις πωλήσεις και ανά προμηθευτή – είδος στις αγορές (συγχρονισμός αγορών-πωλήσεων, αποφυγή λανθασμένου stock)
•    Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων ανά χρήστη
•  Έλεγχος ανά βάρδια απόκλισης ταμείου πλεόνασμα ή έλλειμμα και σύγκριση με υπόλοιπο αποθήκης λιανικής (συμψηφισμός – αυτόματος υπολογισμός)
•    Αποστολή αυτόματου και ελεγχόμενου δειγματοληπτικού ελέγχου ημερησίως
•    Πιστωτικά – καταστροφές – επιστροφές
•    Αυτόματη καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών
•    Αυτόματη παρακολούθηση αποθήκης , αγορών , πωλήσεων ανά κατηγορία είδους και συγκεντρωτικά
•    Παρακολούθηση πίστωσης πελατολογίου
•    Παρακολούθηση πίστωσης και είσπραξης χρηστών – υπαλλήλων
•    Παρακολούθηση κλεισίματος ταμείων ανά βάρδια και συγκεντρωτικά
•    Αναλυτικό εξοδολόγιο παγίων κλπ
•   Αυτόματη στατιστική ποσοστών συμμετοχής επί του μεικτού τζίρου ανά κατηγορία / είδος και συγκεντρωτικά
• Συγκριτική παρακολούθηση πωλήσεων ανά κατηγορία / είδος Σ.Μ.Λ. βάση ημερολογιακού διαστήματος
•    Αυτόματη στατιστική ποσοστών συμμετοχής προμηθευτών / είδος επί αγορών
•    Δυνατότητα παραλαβής προϊόντων μέσω Barcode